Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 12 năm 2024

        

         1. Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của đất nước, của tỉnh, thị xã.

2. Các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo rà soát việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình ảnh bản đồ Việt Nam tại trụ sở cơ quan, trường học, nơi công cộng, trong nhân dân và một số kênh truyền thông khác do các địa phương, đơn vị quản lý.

3. Tuyên truyền không khí đón chào năm mới 2024 và công tác chuẩn bị, chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn ở các địa phương, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị 49-CT/TU, ngày 12/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

4. Tuyên truyền về triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế (17 Lê Lợi, thành phố Huế) từ ngày 29/12/2023 đến 05/01/2024.

5. Tuyên truyền một số ngày kỷ niệm diễn ra trong tháng 01/2024:

- 78 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (06/01/1946 - 06/01/2024);

- Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân, dân nước bạn Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2024) (có Đềcương tuyên truyền kèm theo);

- Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam (09/01);

- 51 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2024).

6. Tuyên truyền công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chính sách hậu phương quân đội năm 2024.

7. Tuyên truyền văn bản mới:

- Quy định 138-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan”; Tải văn bản

- Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”; Tải văn bản

- Nghị quyết 25-NQ/TU ngày 06/12/2023 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

- Kế hoạch 421/KH-UBND ngày 22/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền về chuyển đổi sang sử dụng điện thoại thông minh, sử dụng các nền tảng số giai đoạn 2023 – 2025”; Tải văn bản

- Kế hoạch 425/KH-UBND ngày 26/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024” Tải văn bản gắn với kế hoạch số 186-KH/UBND ngày 08/12/2023 của UBND thị xã Hương Thủy; Tải văn bản

- Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 11/12/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Hương Thủy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tải văn bản

/*** js CHAN TRANG ***/