Một số nội dung trọng tâm công tác Tuyên truyền tháng 10/2023

 

                                

1. Thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 02 - 8/10  TẢI VĂN BẢN

2. Tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại diễn ra gần đây của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ:

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và tham dự Tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên hiệp quốc; thăm chính thức Cộng hòa liên bang Brazil theo lời mời của Tổng thống Lula da Silva (từ 17/9 đến 26/9);

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội thăm chính thức Cộng hòa nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria (từ 21/9 đến 26/9/2023);

- Chủ tịch Quốc hội Cuba tiến hành chuyến thăm Việt Nam và dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị.

3. Tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý IV năm 2023 của tỉnh và các địa phương, trong đó tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp cần nỗ lực thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2023. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và các biện pháp phòng, tránh thiên tai, bão lụt khi tỉnh ta bắt đầu bước vào mùa mưa lũ.

4. Tuyên truyền văn bản:

- Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW, ngày 15/9/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 100-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư (khóa XIII) về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; 

- Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW, ngày 15/9/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; TẢI VĂN BẢN

- Hướng dẫn số 108-HD/BTGTU ngày 12/9/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tuyên truyền quyền con người. TẢI VĂN BẢN - hướng dẫnđề cương

- Chỉ thị số 43-CT/TU, ngày 22/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; TẢI VĂN BẢN

- Chỉ số số 44-CT/TU, ngày 22/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn mới. TẢI VĂN BẢN

5. Tuyên truyền kết quả Đại hội Hội Nông dân tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra thành công trong tháng 9/2023.

6. Tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện trong tháng 10/2023:

- 93 năm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng: Tổ chức (14/10/1930 - 14/10/2023); Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2023); Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2023);

- 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2023),

- 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023);

- 75 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023);

- 67 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023)

- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 - 13/10/2023) - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (theo Đề cương của Ban Tuyên giáo Trung ương).

- Một số ngày kỷ niệm khác như Ngày quốc tế Người Cao tuổi (01/10), 69 năm Ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023), 62 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2023)...

7.  Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo tinh thần Chỉ thị 23-CT/TW, ngày25/5/2023 của Ban Bí thư (nội dung tuyên truyền thực hiện theo Hướng dẫn103-HD/BTGTU, ngày 20/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), trong đó quan tâm tuyên truyền về việc không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới.

/*** js CHAN TRANG ***/