MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 9/2023

      


   

1. Tiếp tục tuyên truyền:

- Sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ngày 02/9/1945 là sự kiện trọng đại và mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc;

- Nhà nước ta luôn giữ bản chất là nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân;

- Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

2. Tuyên truyền về không khí đầu năm học mới 2023 - 2024; các nhiệm vụ trọng tâm của năm học; những kết quả mà ngành giáo dục và đào tạo đã đạt được trong những năm qua gắn với những kết quả giáo dục và đào tạo của thị xã; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo khắc phục khó khăn để thực hiện sứ mệnh cao cả “trồng người” phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền truyền thống hiếu học, “tôn sư trọng đạo” của dân tộc...

3. Tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, (nhiệm kỳ 2023 – 2028) và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV, (nhiệm kỳ 2023 – 2028).

4. Tuyên truyền một số hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và dự Đại hội đồng liên nghị viện ASEAN lần thứ 44 (AIPA - 44), thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran;

- Hoạt động đón, tiếp các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao các nước thăm chính thức Việt Nam:

+ Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev;

+ Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose;

+ Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long…

5. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện diễn ra trong tháng 9/2023:

- Tuyên truyền kỷ niệm 54 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2023), trong đó tập trung làm rõ những thành tựu vĩ đại mà Đảng ta, dân tộc ta đạt được theo di huấn của Người: hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; xây dựng đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”... Tuyên truyền khẳng định những giá trị tư tưởng trường tồn thể hiện trong bản Di chúc lịch sử và tư tưởng đó tiếp tục soi sáng con đường mà Đảng và cả dân tộc ta đang đi - quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc như ước nguyện của Người.

- Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023):

+ Lịch sử quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và các thành tựu hợp tác của hai nước nói chung và của tỉnh Thừa Thiên Huế với các đối tác địa phương Nhật Bản nói riêng, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

+ Ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9).

+ Tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản. Những cá nhân điển hình của nước Nhật Bản có đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ hai nước, của Thừa Thiên Huế với các địa phương, đối tác Nhật Bản.

- Tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử:

+ 93 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2023);

+ 78 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2023);

+ 73 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2023);

+ 68 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2023);

+ 46 năm Việt Nam trở thành thành viên Liên hợp quốc (20/9/1977 - 20/9/2023)...

6. Tuyên truyền, phổ biến một số văn bản mới ban hành

- Quy định 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về “Thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương”; TẢI VĂN BẢN

- Quy định 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về “Xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan”; TẢI VĂN BẢN

- Nghị quyết 117/NQ-CP, ngày 30/7/2023 của Chính phủ về “Ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025”;  TẢI VĂN BẢN

- Nghị định 61/2023/NĐ-CP, ngày 16/8/2023 của Chính phủ về “Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư”; TẢI VĂN BẢN

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU, ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025”, góp phần củng cố, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. TẢI VĂN BẢN

- Tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch 134-KH/TU, ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”  TẢI VĂN BẢN

Ngoài các nội dung trọng tâm nêu trên, các cơ quan, địa phương, đơn vị, các ngành căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để triển khai công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao./.

/*** js CHAN TRANG ***/