Tài liệu chuyên đề việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

 Nội dung chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” 

Tải tài liệu học tập
file PDF; file WORD
Xem trước
/*** js CHAN TRANG ***/