Quân và dân Hương Thủy tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (Xuân 1968).

 Tháng 12-1967, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết về mở cuộc tiến công nổi dậy Xuân 1968. Nghị quyết nêu rõ: "Nhiệm vụ trọng đại và cấp bách của ta là động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn quân, toàn dân ở cả hai miền đưa cuộc chiến tranh cách mạng của ta lên một bước phát triển cao nhất bằng phương pháp tổng tiến công nổi dậy đồng loạt để giành thắng lợi quyết định. Tấn công quân sự trên các chiến trường sự nổi dậy các đô thị lớn là hai mũi tiến công chính kết hợp chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau và thúc đẩy toàn bộ cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt... Mở đầu cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt lấy chiến trường chính Sài Gòn - Nam Bộ Trị Thiên-Huế, trọng điểm là Sài Gòn, Huế, các thành phố lớn".Thường vụ Khu ủy, Quân khu ủy lập kế hoạch thực hiện quyết tâm chiến lược của Trung ương:

"Tập trung lực lượng chủ yếu của Quân khu, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của lực lượng ba thứ quân, của đông đảo quần chúng mật, bất ngờ tiến công và nổi dậy tiêu diệt toàn bộ cơ quan đầu não, chiếm lĩnh thành phố Huế, đồng thời phát triển thắng lợi, tiêu diệt và làm tan toàn bộ ngụy quân, ngụy quyền, thiết lập chính quyền cách mạng". Hội nghị Thành ủy Huế đã ra Nghị quyết:

"Tình thế hiện nay vô cùng thuận lợi và thành phố của

ta một chiến trường chứa đựng nhiệm vụ cách mạng về chính trị, quân sự rất lớn, nhiều ý nghĩa. Tin tưởng, đoàn kết nhất trí chung quanh quyết tâm, ý đồ của Thường vụ Khu ủy, dốc lòng nâng cao trình độ và quyết tâm, Đảng bộ thành phố ta tin tưởng chắc chắn sẽ động viên được nhân dân lực lượng võ trang phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành nghĩa vụ của mình".

ta là một chiến trường chứa đựng nhiê

Mặt trận Huế được tổ chức thành 2 cánh (2 mặt trận). Huyện Hương Thủy thuộc cánh Nam. Cánh Nam từ bờ nam sông Hương đến bắc sông Truồi. Lực lượng cánh Nam gồm quân dân Hữu ngạn huyện Hương Thủy. Đồng chí Xuân, Ngà Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hương Thủy thành viên Ban chỉ huy cánh Nam.

Nhiệm vụ cánh Nam được Bộ chỉ huy Mặt trận Huế giao là: "Phát huy sức mạnh tổng hợp của 3 thứ quân, quần chúng tiến hành tiến công, nổi dậy, nhanh chóng tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ cơ quan đầu não, lực lượng ngụy quyền, ngụy quân, chiếm khu Tam giác Huế. Tiêu diệt, tiêu hao, đánh tê liệt căn cứ Mỹ Phú Bài, trung đoàn xe tăng Mỹ, tiến tới cô lập chúng, tiêu diệt quân địch phản kích, giải phóng toàn bộ nông thôn ngoại thành 2 huyện Phú Vang, Hương Thủy, thiết lập và giữ vững chính quyền cách mạng".

Sau khi tiếp thu Nghị quyết cấp trên, đồng chí Xuân Ngà đã triển khai Nghị quyết tổng tiến công nổi dậy trong Huyện ủy thư Đảng bộ, Chi bộ các quan, đơn vị các xã. Hội nghị Huyện ủy Hương Thủy nhận thức sâu sắc thêm vị trí cánh Nam nơi tập trung cơ quan đầu não của ngụy quyền, quan quân sự Mỹ, căn cứ Phú Bài, cảng Thuận An... là nhiệm vụ nặng nề của huyện Hương Thủy đối với cánh Nam và đối với nhiệm vụ tiến công, nổi dậy giành quyền làm chủ của nhân dân trong huyện.

Do Các xã đã khẩn trương chuẩn bị địa bàn, hành lang để lực lượng tiến công vào các mục tiêu: chuẩn bị lương thực hậu cần tiếp tế, nuôi dưỡng bộ đội, phục vụ thương binh, tổ chức các đoàn dân công đưa đạn, gạo về phía trước, chuẩn bị hoa tiêu dẫn cánh quân phía Nam vào thành phố... Các cũng đã tăng cường đoàn viên thanh niên vào các đội công tác nội thành. Tại vùng căn cứ của huyện, trường Đảng tỉnh đã mở nhiều lớp tập huấn cho cán bộ Quân dân chính 2 huyện, thành phố Huế. Huyện cũng mở các lớp cho cán bộ cơ sở. Hàng ngàn cán bộ đã tham gia tập huấn cho cán bộ thành, huyện, chưa kể Thành đội, Huyện đội tổ chức huấn luyện cách đánh trong thành phố.

Trong quá trình chuẩn bị, Huyện ủy Hương Thủy đã giữ được tính nguyên tắc trong công tác tổ chức, chỉ đạo nên vẫn giữ được yếu tố bí mật, bất ngờ hoàn toàn; đồng thời tạo được niềm tin và khí thế ra trận cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong toàn huyện, vùng giải phóng cũng như cơ sở vùng tạm bị chiếm.

Sau chưa đầy một tháng chuẩn bị sôi nổi, chu đáo, mật chiến khu; lặng lẽ, tin tưởng, an toàn ở đồng bằng Chiều 30-1-1968, Mặt trận cánh Nam làm lễ xuất quân tại cánh rừng Hương Thủy. Hàng ngàn người trong các đơn vị trang, chính trị lên đường theo lời thơ chúc Tết hào hùng của Bác Hồ:

"Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua

Thắng trận tin vui khắp nước nhà

Nam - Bắc thi đua đánh giặc Mỹ

Tiến lên!

Toàn thắng ắt về ta".

Từ Hương Thủy phải vượt qua sông Hương ở đoạn thôn Đình Môn và qua nhiều làng mạc, núi đồi, đường xe. Cánh quân phía Nam đã bị máy bay bắn ở bãi tranh Lương Miêu, bị pháo dừng lại gần 2 tiếng đồng hồ, bị thương vong 20 đồng chí, bọn biệt kích chặn đánh ở cầu Lim... Các lực lượng đã vượt qua trở ngại, sau đó vượt sông an toàn bằng các bọc ni lông, bằng chuối dân kết sẵn. Đánh địch cầu Lim, tiếp tục hành quân tiếp cận mục tiêu đúng giờ G. Lực lượng hoa tiêu cánh Nam cán bộ đội công tác, đội biệt động và sở cách mạng ở Hương Thủy đã tiến vào các mục tiêu đã quy định.

Thành công của cuộc hành quân cánh Nam kết thúc giai đoạn chuẩn bị đã là thành công một nửa nhiệm vụ chiến dịch của lực lượng cánh Nam.

2 giờ 33 phút sáng ngày 31-1-1968, sau khi súng lớn của ta đặt ở bãi Đình Môn bắn vào căn cứ địch 101 ở ấp 5, căn cứ Phú Bài, khu Tam giác, các lực lượng cánh Nam đã tiến vào các mục tiêu quy định và phát triển thế tiến công.

Từ ngày đầu, bộ đội ta đã vượt qua mọi trở ngại, sự phản kích của địch, dũng cảm xông lên, tiến công làm thiệt hại nặng trung đoàn 7 thiết giáp ngụy ở Tam Thai, chúng không thể sử dụng sức mạnh của binh chủng này trong trận Huế, tiêu diệt tiểu đoàn quân vận ở Nam Giao, đánh chiếm căn cứ quân cụ Lê Lai, chỉ huy sở tiểu đoàn bình định, tỉnh đoàn bảo an, tiêu diệt sở chỉ huy cảnh sát dã chiến, chiếm khu vực cầu Kho Rèn, ngã Sáu, đánh phá đài phát thanh, tiêu diệt đại đội Nam Triều Tiên khu vực An Lăng, đánh bọn địch Phước Quả, Trường sắc tộc, đánh chiếm khu Nhà ga, đánh tiểu đoàn công binh Bồ Ghè, tiến công khách sạn Mỹ - Thuận Hóa và các tiểu đoàn ngụy Tam Đông, tiến công và chiếm lĩnh quan đầu não nó y quyền Thừa Thiên Tòa tỉnh trưởng; Tiểu khu Thừa Thiên và cơ quan đại diện Bắc trung nguyên Trung phần của ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng nhà lao Thừa Phủ, nhà Lao Tạm đưa hơn 2.000 người bị địch giam ra ở chùa Tường Vân, chùa Từ Đàm.

Phối hợp với đòn tiến công mãnh liệt ở nội thành Huế, quân dân Hương Thủy đã tiến công nổi dậy dồn dập:

Sáng 31-1-1968, đội biệt động huyện cùng với bộ đội đặc công thành phố tiến công địch từ miếu Đại Càn đến hữu ngạn cầu An Cựu và chiếm giữ cầu An Cựu. 10 giờ sáng 31-1 địch tập trung lực lượng phản kích chiếm lại cầu. Chiến biệt động, đặc công đã anh dũng chiến đấu bắn cháy 3 xe M41, M113, diệt nhiều tên địch giữ vững vị trí chiến đấu ở cầu An Cựu.

Các đội biệt động và du kích xã đã đánh địch liên tục ở Thủy Dương, Mỹ Thủy diệt 30 tên Mỹ ngụy, tiến đánh địch ở Cầu Lòn, diệt 1 trung đội dân vệ, tiêu diệt 1 đoàn bình định đường Huyền Trân Công Chúa, làm chủ một vùng từ cầu Lòn đến Long Thọ. Một tổ du kích xã Thủy An do đồng chí Thảo Bí thư chi bộ chỉ huy đánh chiếm chi khu quận 3, bắt sống một xe cảnh sát dã chiến 6 tên, phát triển nhanh lên đường Thường Kiệt phối hợp chiến đấu với tiểu đoàn 4.

Bộ đội địa phương và du kích Hải Thủy, Hưng Lộc đã bao vây cốt 18 Phú Bài cầu An Nông diệt nhiều tên buộc chúng phải co cụm trong đồn, tạo thế cho nhân dân Hải Thủy, Hưng Lộc nổi dậy tiến công địch làm cho tiểu đoàn 4 ngụy hoảng sợ chạy lên An Cựu. Địch đồn Thanh Thủy chánh khiếp vía trước sức tiến công của quân dân ta nội, ngoại thành, đã bỏ đồn tháo chạy về Phú Bài. Địch Phú Bài chạy lên An Cựu, địch ở Thanh Thủy chánh chạy về Phú Bài. Quân địch chạy tốp xuôi, tốp ngược trước sức mạnh của Mặt trận Huế, trước hết đòn tiến công nổi dậy trên đất Hương Thủy.

Dạ (Thiên Thủy) trước sức tấn công của ta, 3 đoàn bình định 1 đại đội ngụy tháo chạy, vượt qua sông Như Ý, vứt súng lại trên bờ sông, ta thu 120 khẩu; 25 tên địch bị chết đuối. Du kích và nhân dân các đã bắt sống 100 tên địch cải trang lẩn trốn để tránh ra trận.

Ngay đợt đầu, các lực lượng trang Hương Thủy đã hoàn thành các mục tiêu đánh địch, phối hợp chặt chẽ với mặt trận nội thành, chặn đánh địch liên tục trên đường số I, nhiều lần cắt đứt Mỹ Thủy, Thủy Dương tạo thế cho quần chúng nổi dậy đều khắp, mạnh mẽ.

Cùng với tiến công quân sự, nhân dân trong huyện đã nổi dậy mạnh mẽ, phục vụ chiến đấu, chiến đấu, xây dựng chính quyền cách mạng Xã Thủy Xuân, Thủy Biều là chỉ huy sở Mặt trận cánh Nam.

Trong tiến công địch, quân dân Hương Thủy đã làm tan rã 3 tiểu đoàn ngụy, các đoàn bình định, các trung đội nghĩa quân, các ban ngụy quyền xã, toàn bộ lực lượng phòng về dân sự hóa

vệ dân sự; bắt sống và buộc ra trình diện chính quyền

cách mạng hàng ngàn tên ngụy quân, ngụy quyền; đánh thiệt hại nặng quận lỵ Hương Thủy, Nam Hòa. Đẩy mạnh công tác binh vận làm tan hàng ngũ địch, nhất là phòng vệ dân sự, nghĩa quân, tổ chức hai trung đội làm binh biến, bứt rút các đồn: Bàu Sen, Xuân Hòa, Thanh Thủy chánh.

Nhân dân đã đóng góp tiền của, lương thực phục vụ sở chỉ huy và các đơn vị đóng quân trong vùng. Mặc dầu địch phản kích dữ dội bằng máy bay thả bom, pháo bắn nát các làng, nhân dân các xã đã cùng bộ đội đào hào công sự chiến đấu, đào hầm trú ẩn, lập nhà ăn phục vụ bộ đội đánh địch tại chỗ, lập bệnh viện chiến Thủy Xuân để cứu chữa thương binh tại mặt trận, lập bệnh xá ở Nguyên Thủy. Nhân dân nức dự mét tinh thành lập chính quyền cách mạng, học tập các chính sách của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Ủy ban Nhân dân cách mạng huyện Hương Thủy và tất cả các xã trong huyện được thành lập. Từ một số mở ra thế làm chủ những năm trước đến cuộc tiến công nổi dậy này, các của huyện Hương Thủy từ giáp núi đến ven biển, sát thành phố đều được hoàn toàn giải phóng. Lực lượng cách mạng trong huyện phát triển nhanh chóng 300 thanh niên đã xung phong tham gia Quân giải phóng, vào bộ đội địa phương huyện, du kích ngay giữa cuộc chiến đấu. Các đều từ 1 đến 2 trung đội dân quân du kích. Các buổi lễ tuyên thệ nhận trách nhiệm trước Tổ quốc, trao súng, nhận súng cho thanh niên tham gia du kích rất sôi nổi, khí thế.

Các đội du kích mới hình thành đã chiến đấu dũng cảm, lập công xuất sắc. Tiểu đội du kích Thiên Thủy gồm 11 gái thôn Vân Thê từ chỗ nhận nhiệm vụ bắc cầu tre qua sông Như Ý phục vụ bộ đội hành quân, đã phát triển lên Vân Dương phối hợp với Tiểu đoàn 10 đánh lui 1 tiểu đoàn Mỹ, được tặng danh hiệu vẻ vang: Tiểu đội 11 cô gái sông Hương

Bộ đội địa phương huyện từ chỗ một đại đội thiếu đã xây dựng được 2 đại đội, quân số đúng theo quy định biên chế của 1 đơn vị đại đội

Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng các và các đoàn thể: Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng, Hội phụ nữ giải phóng, Hội nông dân giải phóng được củng cố xã đã thành lập từ trước tổ chức thành lập ở các mới giải phóng.

Chính quyền cách mạng huyện các xã được nhân dân ủng hộ, tin cậy, đã làm nhiệm vụ tổ chức chiến đấu, quản lý các mặt công tác trong xã. Ủy ban nhân dân cách mạng huyện đã tổ chức đưa hơn 200 thùng sắn khô từ miền núi về hỗ trợ nhân dân các thiếu gạo do thiếu dự trữ nên khi vào cuộc chiến đấu không mua được gạo từ Huế các thị trấn. Đồng thời huyện cũng đã xuất kho hơn 100 tấn lương thực cấp cho dân suốt gần 1 tháng, tiếp tục vận chuyển gạo dự trữ lên Hội đồng tiền phương cùng với một số tiền góp phần bảo đảm cho cuộc tổng tiến công nổi dậy.

Ngày 24-2-1968, sau 25 ngày đêm tiến công nổi dậy làm chủ thành phố Huế 2 huyện ngoại thành, thực hiện lệnh của Bộ chỉ huy Mặt trận Huế, các đơn vị làm nhiệm vụ ở nội thành rút ra khỏi thành phố. Ở Hương Thủy, Ban Chỉ huy Mặt trận cánh Nam các đơn vị cùng số thương binh được nhân dân các hỗ trợ, phục vụ công tác tổ chức hành quân về căn cứ được nhanh chóng, an toàn.

Trong cuộc tổng tiến công nổi dậy đầu Xuân 1968 Huế, Đảng bộ và nhân dân Hương Thủy đã hoàn thành Thiên-Huế kế hoạch tiến công nổi dậy do Khu ủy Trị giao, trong đó có những chỉ tiêu vượt mức, một số công giao, trong đó có những chỉ tiêu tác đạt yêu cầu cao, cơ bản toàn diện. Hương Thủy đã góp phần xứng đáng trong chuẩn bị chiến trường, bảo đảm cuộc hành quân hàng nghìn người bí mật, bất ngờ an toàn, đưa chiến tranh nhân dân trong huyện phát triển lên một bước mới.

Thắng lợi của cuộc tổng tiến công nổi dậy ở Huế - Xuân 1968 đã "mở đầu xuất sắc cuộc tiến công nổi dậy đồng loạt của miền Nam anh hùng, bắt đầu chuyển cách mạng miền Nam sang thời kỳ giành thắng lợi quyết định", là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh phá hoại miền Bắc, phải chịu đàm phán ở Hội nghị Pari.

"Lịch sử oanh liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta mãi mãi ghi bằng chữ vàng những chiến công hiển hách của quân và dân Thừa Thiên-Huế anh hùng" (luận báo Nhân dân số 5069 ngày 27-2-1968). 

Nguồn lịch sử Đảng bộ Hương Thủy tập 1. Trong quá trình chuyển từ sách giấy sang bản số sẽ có một số lỗi không mong muồn mà chúng tôi chưa phát hiện kính mong bạn đọc thông cảm bỏ qua

/*** js CHAN TRANG ***/